Vytisknout tuto stránku

Jednou z nejvýznamnějších norem je mezinárodní norma ISO 9001:2015, která byla v ČR schválena Českým normalizačním institutem. Soubor norem řady ISO 9000 (včetně normy ISO 9001:2015) se zabývá systémem managementu (řízení) jakosti.

Druhou významnou je norma ČSN EN ISO 14001:2015, která řeší vliv na všechny aspekty životního prostředí. Firma, která chce získat tento certifikát musí vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost v rámci udržování environmentální politiky.