Poděkování ze ZŠ Kamenice nad Lipou

Z místní základní školy nám přišel moc milý dopis, o který se s vámi chceme podělit.

„Ráda bych poděkovala Vám a současně celému vedení firmy za nemalý sponzorský dar, díky jemuž se nám podařilo zakoupit do naší školy velmi důležité zařízení.

Jedná se o interaktivní panel, který se stává v současné době nedílnou součástí moderní výuky, jelikož většina učebnic postupně přechází k interaktivní podpoře.

Na naší Základní škole v Kamenici nad Lipou se snažíme výuku zkvalitňovat a modernizovat vybavení, ale v loňském roce jsme potřebnou částku nebyli schopni uhradit sami, proto Vám patří náš dík.

Interaktivní panel byl namontován do třídy 6.B, kde již od začátku školního roku slouží žákům k lepšímu pochopení učiva.“