O společnosti

Specializujeme se na široké spektrum stavebních projektů, od obytných budov po komerční a průmyslové objekty. Realizujeme výstavby moderních objektů, ale i rekonstrukce historických budov, přičemž klademe důraz na nejnovější stavební technologie a zároveň respektujeme a zachováváme architektonické dědictví minulosti.

S důrazem na kvalitu, spolehlivost a zodpovědnost jsme si získali důvěru našich dlouhodobých klientů a partnerů v oboru.

S pobočkami v Kamenici nad Lipou, Jindřichově Hradci a Praze pokrýváme stavby v širokém okolí hlavního města, kraje Vysočina, Jihočeského a Středočeského kraje.

Historie společnosti

1994

Společnost začala rozvíjet své aktivity 1. dubna 1994. Zakladateli společnosti byli Pavel Drbal, Miloslav Hrbek, Bohumil Smíšek, Pavel Zahradník a v roce 1997 se připojil Miroslav Hanzálek. V této sestavě společnost úspěšně podnikala 21 let. Podnikání bylo zahájeno v pronajatých prostorách prodejny stavebnin v Kamenici nad Lipou.

O 5 let později, shodou okolností přesně 1. dubna 1999, byla otevřena pobočka v Jindřichově Hradci, kterou od počátku vede Jiří Houdek.

1999

2001

Nejvýznamnější historickou událostí z pohledu vývoje společnosti bylo vybudování nového sídla. Centrála společnosti vznikla „na zelené louce“ a od 1. ledna 2001 nabízí své služby v novém areálu na adrese U Kulturního domu 770 v Kamenici nad Lipou.

V tomto roce došlo k vybudování přístavby centrály firmy v Kamenici nad Lipou. K 1. únoru 2008 byl také oficiálně zahájen provoz nové pobočky v Praze.

2008

2014

V roce 2012 byla zahájena rekonstrukce nemovitosti v pražských Záběhlicích, která trvala 2 roky. Konkrétně 1. srpna 2014 bylo sídlo pobočky v Praze přestěhováno do nově zrekonstruovaných prostor.​

Společnost dosáhla v roce 2016 a 2017 historicky nejvyššího počtu zaměstnanců. A to 143 osob - od stavebních dělníků, přes PSV zaměstnance, po vedoucí a administrativní pracovníky.

2016

2018

V listopadu 2018 došlo k omlazení vedení společnosti. Pavel Drbal přenechal pozici svému synovi Pavlu Drbalovi ml. a Bohumil Smíšek dceři Miroslavě Ledecké, ostatní společníci zůstávají beze změn. Jednateli společnosti jsou v současné době Pavel Drbal ml., Miloslav Hrbek a Lukáš Hrbek.

Společnost změnila svojí právní formu podnikání na holdingovou společnost.

2021

2023

Zbytek původních majitelů přenechal svou pozici svým potomkům. Miroslava Hanzálka nahradil syn Václav, Pavla Zahradníka syn Tomáš a Miloslav Hrbek předal svůj podíl synovi Lukášovi.

Slavíme
30 let na trhu.

2024

Certifikáty

EN ISO 9001

Certifikát systému řízení jakosti dle EN ISO 9001

EN ISO 14001

Certifikát pro systém managementu dle EN ISO 14001

EN ISO 45001

Certifikát pro systém bezpečnosti práce dle EN ISO 45001

Ocenění