Bytový dům Pacov 

Rok: 2021
Termín realizace: 10/2019-11/2021
Typ stavby: Budovy pro bydlení
Investor: SBD Pelhřimov
Místo plnění: Pacov
Lokalita: Kraj Vysočina
Finanční objem: 87,4 mil. bez DPH