Chodníky Hospříz

Rok: 2022
Termín realizace: 04/2022 – 09/2022
Typ stavby: Dopravní a inženýrské stavby
Investor: Obec Hospříz
Místo plnění: Hospříz
Lokalita: Jihočeský kraj
Finanční objem: 5,8 mil. Kč bez DPH