Kanalizace a ČOV Horní Pěna

Rok: 2015
Termín realizace: 10/2014 – 12/2015
Typ stavby: Dopravní a inženýrské stavby
Investor: Obec Horní Pěna
Místo plnění: Horní Pěna
Lokalita: Jihočeský kraj