Kanalizace a ČOV Sány

Rok: 2013
Termín realizace: 10/2011-06/2013
Typ stavby: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Sány
Místo plnění: Sány
Lokalita: Středočeský kraj
Finanční objem: 48,8 mil. Kč bez DPH