Komunitní centrum Kamenice nad Lipou

Rok: 2023
Termín realizace: 08/2021 – 05/2023
Typ stavby: Budovy a haly občanské výstavby
Investor: Město Kamenice nad Lipou
Místo plnění: Kamenice nad Lipou
Lokalita: Kraj Vysočina
Finanční objem: 37 mil. Kč bez DPH

Projektu bylo uděleno Čestné uznání Stavba Vysočiny 2022 a Cena hejtmana Kraje Vysočina 2023.