Kulturní dům Vlasenice

Rok: 2009
Termín realizace: 07/2008 – 09/2009
Typ stavby: Budovy a haly občanské výstavby
Investor: Obec Lhota-Vlasenice
Místo plnění: Lhota-Vlasenice
Lokalita: Kraj Vysočina

Projekt dostal Cenu Hejtmana Stavba Vysočiny 2010.