Obchodní centrum Kaufland Kolbenova Praha

Rok: 2018
Termín realizace: 05/2017 – 08/2018
Typ stavby: Budovy a haly občanské výstavby
Investor: Kaufland Česká Republika v.o.s.
Místo plnění: Praha 14
Lokalita: Hlavní město Praha
Finanční objem: 214 mil. Kč bez DPH