Obnovení provozu pivovaru v Kamenici nad Lipou

Rok: 2018
Termín realizace: 10/2016 – 6/2018
Typ stavby: Budovy a haly občanské výstavby
Investor: Pivovar Kamenice s.r.o.
Místo plnění: Kamenice nad Lipou
Lokalita: Kraj Vysočina
Finanční objem: 82,6 mil. Kč bez DPH

Projekt byl oceněn Čestným uznáním Stavba Vysočiny 2018 a Zlatá jeřabina Kraje Vysočina 2018.