Revitalizace Staré Cidliny

Rok: 2013
Termín realizace: 10/2012-05/2013
Typ stavby: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Sány
Místo plnění: Sány
Lokalita: Hlavní město Praha
Finanční objem: 5,4 mil. Kč bez DPH