Splašková kanalizace a ČOV Horní Radouň

Rok: 2022
Termín realizace: 09/2020 – 09/2022
Typ stavby: Vodohospodářské stavby
Investor: Obec Horní Radouň
Místo plnění: Horní Radouň
Lokalita: Jihočeský kraj
Finanční objem: 64,7 mil. Kč bez DPH