Stavební úpravy 1. NP Jezuitské koleje a severního dvora Jindřichův Hradec

Rok: 2013
Termín realizace: 11/2012 – 6/2013
Typ stavby: Budovy a haly občanské výstavby
Investor: Město Jindřichův Hradec
Místo plnění: Jindřichův Hradec
Lokalita: Jihočeský kraj
Finanční objem: 6,5 mil. Kč bez DPH