Stavební úpravy a přístavba hvězdárny Jindřichův Hradec

Rok: 2019
Termín realizace: 08/2018 – 10/2019
Typ stavby: Budovy a haly občanské výstavby
Investor: Město Jindřichův Hradec
Místo plnění: Jindřichův Hradec
Lokalita: Jihočeský kraj
Finanční objem: 20,8 mil. Kč bez DPH

Projekt dostal Čestné uznání Presta 2020.