Výrobní areál RIMOWA – 4 etapy

Rok: 2016
Termín realizace: 2001 - 2016
Typ stavby: Budovy a haly pro výrobu
Investor: Kaja project a.s. Pelhřimov
Místo plnění: Pelhřimov
Lokalita: Kraj Vysočina
Finanční objem: 386,8 mil. Kč bez DPH

Projekt získal ocenění Čestné uznání Stavba Vysočiny 2013.