Výstavba mateřské školy Zvole

Rok: 2017
Termín realizace: 06/2018 – 07/2019
Typ stavby: Budovy a haly občanské výstavby
Investor: Obec Zvole
Místo plnění: Zvole
Lokalita: Hlavní město Praha
Finanční objem: 50 mil. Kč bez DPH