Výstavba objektu volné boxové stáje Hospříz

Rok: 2022
Termín realizace: 04/2021 – 03/2022
Typ stavby: Budovy a haly pro zemědělství a skladování
Investor: Wolf Systém s.r.o.
Místo plnění: Hospříz
Lokalita: Jihočeský kraj
Finanční objem: 16,2 mil. Kč bez DPH