Výstavba prodejny Penny Market Jindřichův Hradec

Rok: 2021
Termín realizace: 04/2021 – 11/2021
Typ stavby: Budovy a haly občanské výstavby
Investor: Grelio Commerce s.r.o.
Místo plnění: Jindřichův Hradec
Lokalita: Jihočeský kraj
Finanční objem: 56,2 mil. Kč bez DPH